10 từ tiếng Anh thông dụng về tên các cửa hàng

Pharmacy là cửa hàng thuốc; Department store là cửa hàng bách hóa; Vegetable shop là cửa hàng rau quả. * xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc: Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

Danh từ đếm được và không đếm được chủ đề thực phẩm
Điểm chuẩn bổ sung nhiều đại học tăng nhẹ so với đợt 1
Nam sinh Mỹ mặc áo trễ vai để bảo vệ các bạn nữ

Pharmacy là cửa hàng thuốc; Department store là cửa hàng bách hóa; Vegetable shop là cửa hàng rau quả.

* xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc:

10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-1
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-210-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-3
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-410-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-5
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-610-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-7
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-810-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-9

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0