10 từ tiếng Anh thông dụng về tên các cửa hàng

Pharmacy là cửa hàng thuốc; Department store là cửa hàng bách hóa; Vegetable shop là cửa hàng rau quả. * xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc: Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

50 học sinh nhận học bổng ‘Vươn lên từ ký ức da cam’
Bài học từ bàn làm việc của những người thành công nhất thế giới
Sinh viên SIU học tiếng Anh, tin học miễn phí

Pharmacy là cửa hàng thuốc; Department store là cửa hàng bách hóa; Vegetable shop là cửa hàng rau quả.

* xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc:

10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-1
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-2 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-3
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-4 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-5
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-6 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-7
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-8 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-9

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0