10 từ tiếng Anh thông dụng về tên các cửa hàng

Pharmacy là cửa hàng thuốc; Department store là cửa hàng bách hóa; Vegetable shop là cửa hàng rau quả. * xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc: Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

Oxford và Cambridge lần đầu cùng thống trị bảng xếp hạng đại học thế giới
Trắc nghiệm cách dùng exact, accurate, proper, precise
15 cụm động từ thường đi với ‘call’

Pharmacy là cửa hàng thuốc; Department store là cửa hàng bách hóa; Vegetable shop là cửa hàng rau quả.

* xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc:

10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-1
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-2 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-3
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-4 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-5
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-6 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-7
10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-8 10-tu-tieng-anh-thong-dung-ve-ten-cac-cua-hang-9

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0