Bắt đầu thanh tra vượt trần lãi suất huy động USD

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thanh tra việc chấp hành quy định lãi suất huy động ngoại tệ... Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo, m

Nhiều thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Nhà nước
Bắt đầu giai đoạn chính sách tiền tệ “đỉnh cao”
Sẽ “bơm” thêm gần 700 nghìn tỷ cho nền kinh tế?

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thanh tra việc chấp hành quy định lãi suất huy động ngoại tệ…

Bắt đầu thanh tra vượt trần lãi suất huy động USD

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo, một số tổ chức tín dụng không ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm tranh giành không lành mạnh trong huy động vốn.

Ngày 13/9/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 7295/NHNN-TTGSNH yêu cầu một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt quy định về huy động vốn bằng ngoại tệ.

Theo văn bản này, để bảo đảm tuân thủ một số quy định của Ngân hàng Nhà nước và chỉ thị của Thống đốc về an toàn làm việc của tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu một số tổ chức tín dụng kiểm soát nghiêm ngặt tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ, đồng thời kiểm soát mật độ tín dụng/huy động vốn bằng ngoại tệ ở mức thích hợp, chắc chắn cân đối nguồn vốn giữa huy động và cho vay, tăng cường kiểm soát rủi ro trong làm việc cấp tín dụng bằng ngoại tệ.

Các tổ chức tín dụng chấp hành đúng mức lãi suất huy động được quy định ở Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 và Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; không ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm tranh giành không lành mạnh trong huy động vốn.

Các tổ chức tín dụng tự kiểm tra, phát hiện các vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu một số chi nhánh, đơn vị của tổ chức tín dụng để xảy ra vi phạm, không chấp hành một số quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng chủ động báo cáo về Ngân hàng Nhà nước các tổ chức tín dụng tranh giành không lành mạnh vi phạm quy định về mức lãi suất huy động bằng ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước cũng nhắc nhở ở văn bản trên, một số tổ chức tín dụng thực hiện một số chương trình khuyến mại trong huy động vốn, cho vay đúng quy định của pháp luật và tiết giảm tối đa giá thành quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc bạn để chắc chắn hiệu quả kinh doanh.

Thống đốc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đô thị có văn bản chỉ đạo một số tổ chức tín dụng trên địa bàn chấp hành nghiêm một số quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động ngoại tệ.

Cụ thể hơn, từ ngày 12/9/2017, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đô thị tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành một số quy định về lãi suất huy động bằng ngoại tệ.

Thống đốc cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đây tùy mức độ vi phạm đề xuất Thống đốc không tham khảo, chấp thuận yêu cầu mở mới chi nhánh, phòng chuyển nhượng, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới đối có tổ chức tín dụng vi phạm quy định về lãi suất huy động ngoại tệ.

Các đầu mối trên tăng cường công tác giám sát tình hình huy động, cho vay và thanh khoản bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng để kịp thời báo cáo Thống đốc xử lý.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm dự án http://canhogemriverside.edu.vn/. Xem có thể đầu tư vào canhogemriverside.edu.vn không ?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0