Bộ Tài chính bác đề xuất Viettel bảo lãnh vay nợ cho công ty con

Bộ Tài chính cho rằng việc bảo lãnh công ty con khi dự án đang bị lỗ, âm vốn chủ có của Viettel là chưa phù h

Chi phí không chính thức phát sinh ở mọi công đoạn kinh doanh
Doanh nghiệp nông nghiệp “khai tử” nhiều hơn là lập mới
406 doanh nghiệp phải bán vốn nhà nước trong 3 năm tới

Bộ Tài chính cho rằng việc bảo lãnh công ty con khi dự án đang bị lỗ, âm vốn chủ có của Viettel là chưa phù hợp…

Bộ Tài chính bác đề xuất Viettel bảo lãnh vay nợ cho công ty con

Viettel đang đầu tư lớn ra nước ngoài thông qua công ty con Viettel Global

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước. Theo đây, hồi cuối tháng 4/2017, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao cho Bộ Tài chính phối hợp có 1 vài bộ ngành rà soát, phát hiện 1 vài quy định về cơ chế, chế độ hạch toán, kế toán đối có vận hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, báo cáo Chính phủ kết quả trong năm 2017.

Sau rà soát, Bộ Tài chính cho rằng, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không có sự chồng chéo giữa cơ chế tài chính đối có công ty nước ngoài và chế độ hạch toán, kế toán đối có vận hành đầu tư ra nước ngoài. Các dự án đầu tư ra nước ngoài thực hiện 1 vài quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam và 1 vài hiệp định tránh đánh thuế 2 lần mà Việt Nam đã ký kết.Bác đề xuất của Viettel

Rà soát ở phía công ty, Bộ Tài chính cho biết, Tập đoàn Viettel kiến nghị được tăng vốn đầu tư cho dự án ở nước ngoài dưới hình thức bảo lãnh vay vốn trong khi dựu án đang bị lỗ kế hoạch dẫn đến âm vốn chủ có.

Hiện Viettel đang đầu tư ra nước ngoài thông qua công ty Viettel Global. Đến hết năm 2016, dự án đầu tư nước ngoài của tập đoàn lỗ luỹ kế 3.745 tỷ đồng, nợ phải trả vượt 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thông cáo gửi báo chí mới đây, Tập đoàn Viettel khẳng định 6 tháng năm 2017, Viettel Global lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng.

Đối có kiến nghị của Viettel, Bộ Tài chính dẫn khoản 5, Điều 20 Nghị định số 91 quy định: “Doanh nghiệp chỉ thực hiện bảo lãnh cho 1 vài công ty vay vốn ở 1 vài tổ chức tín dụng trong nước có điều kiện 1 vài công ty con phải có tình hình tài chính lành mạnh, không có 1 vài khoản nợ quá hạn, việc bảo lãnh vay vốn để thực hiện dự án đầu tư phải trên cơ sở thẩm định hiệu quả dự án và cam đoan trả nợ đúng hạn đối có khoản vay được bảo lãnh”.

Bộ Tài chính phân tích, Viettel là 1 tập đoàn nhà nước bảo lãnh công ty con khi dự án đang bị lỗ, âm vốn chủ có là chưa thích hợp. Thực tế, tồn ở nhiều trường hợp 1 vài công ty con được công ty nhà nước bảo lãnh vay vốn để thực hiện đầu tư nhưng không hiệu quả.

Đối có công ty con do công ty nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trường hợp công ty nhà nước mua bán vốn đã đầu tư ở 1 vài công ty này thì nghĩa vụ bảo lãnh của công ty nhà nước vẫn tồn ở.

“Nhằm chắc chắn an toàn tài chính cho 1 vài công ty nhà nước, cần tham khảo lại quy định về việc cho phép công ty nhà nước bảo lãnh cho 1 vài công ty con vay vốn ở 1 vài tổ chức tín dụng”, Bộ Tài chính kiến nghị.

Về việc trích lập dự phòng tổn thất 1 vài khoản đầu tư, quy định ở Thông tư 228 chưa giải đáp việc trích lập 1 vài khoản đầu tư vào 1 vài tổ chức kinh tế nước ngoài mà bị lỗ.

Sửa quy định tránh găm giữ lợi nhuận ở nước ngoài

Bộ Tài chính khẳng định 1 vài quy định về thuế và đầu tư giai đoạn này đang có nhiều vướng mắc. Cụ thể, theo Điều 1 Thông tư 96 về Thuế lương công ty quy định “khoản lương từ dự án đầu tư ở nước ngoài được kê khai thuế vào quyết toán thuế lương công ty của năm có chuyển phần lương về nước theo quy định pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

Như vậy, trường hợp công ty có lương ở dự án ở nước ngoài nhưng chưa chuyển về nước thì chưa thực hiện kê khai và nộp thuế lương công ty có số lương này.

Tại điều 31, Nghị định 91/2015 quy định: “Lợi nhuận của công ty nhà nước sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định, chia lãi cho 1 vài bên góp vốn, trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động, quỹ thưởng người quản lý công ty, kiểm soát viên, lợi nhuận còn lại được nộp về ngân sách nhà nước”.

Bộ Tài chính cho rằng hai quy định trên dẫn đến các 1 vàih hiểu khác nhau, cụ thể, trường hợp công ty mẹ là công ty nhà nước nhận được thông báo chia cổ tức lợi nhuận của dự án ở nước ngoài nhưng chưa chuyển về nước. Theo Thông thư 96 thì phần lợi nhuận đây chưa được hạch toán vào doanh thu tài chính của công ty mẹ, bởi thế không làm phát sinh tăng phần lợi nhuận còn lại được chia của công ty mẹ phải nộp về ngân sách nhà nước.

Song Nghị định 91, lợi nhuận đây được hạch toán vào doanh thu tài chính của công ty mẹ không tùy thuộc vào việc công ty mẹ đã nhận được tiền hay chưa nhận, qua đây làm tăng lợi nhuận của công ty mẹ, đồng thời tăng phần lợi nhuận còn lại phải nộp về ngân sách nhà nước của công ty mẹ.

Trên thực ở đây Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách bán hàng do Bộ Tài chính chủ trì thi công trình 1 vài cấp.

Thứ nhất, để chắc chắn tính thống nhất của pháp luật về thuế lương công ty, chế độ hạch toán kế toán đối có công ty nhà nước và tránh trường hợp công ty không bảo toàn được số lợi nhuận sau thời gian để lại ở nước ngoài, Bộ Tài chính muốn sử Thông tư số 96 theo hướng chia lợi nhuận của 1 vài dự án đầu tư nước ngoài sẽ hạch toán vào lương của năm phát sinh lương ở nước ngoài.

Trường hợp việc chia lợi nhuận đươc thông qua sau năm phát sinh thì công ty ở Việt Nam sẽ hạch toán vào lương của năm có nghị quyết chia lợi nhuận. Sau khi hạch toán vào lương, công ty ở Việt Nam sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế lương công ty theo quy định.

Về lâu dài, nhằm chắc chắn ann toàn tài chính cho 1 vài công ty nhà nước, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao cho nghiên cứu kỹ, tham khảo lại 1 vài quy định về việc cho phép công ty nhà nước bảo lãnh cho 1 vài công ty con vay vốn ở 1 vài tổ chức tín dụng.

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep – Doanh Nhan ở Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm dự án http://raemianquan2.com/. Xem có thể đầu tư vào raemianquan2.com không ?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0