Cổ đông Trần Anh đồng ý bán cổ phần cho Thế Giới Di Động

Tỷ lệ biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần công ty Trần Anh cho Thế Giới Di Động là 97,29%... Hiện tài liệu Thế Giới Di Độ

Cách mạng trí tuệ nhân tạo có thể diễn ra đầu tiên ở Nhật Bản
OPPO đầu tư chăm sóc khách hàng cao cấp tương lai từ hôm nay
Ưu tiên các doanh nghiệp phát triển Wi-Fi miễn phí tại Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phần công ty Trần Anh cho Thế Giới Di Động là 97,29%…

Cổ đông Trần Anh đồng ý bán cổ phần cho Thế Giới Di Động

Hiện tài liệu Thế Giới Di Động mua bao nhiêu cổ phần Trần Anh và mua có giá bao nhiêu vẫn chưa được tiết lộ.

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) vừa mở bán tài liệu về kết quả lấy ý kiến cổ đông liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu TAG cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.
Theo đây, mật độ biểu quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các chuyển nhượng nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, có trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai là 97,29% (trong đây: số lượng cổ phần có bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 cổ phiếu, chiếm mật độ 85,727% trên tổng cố cổ phần có quyền tham dự biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn).
Các nội dung gồm thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan theo đúng quy định, cũng đạt mật độ biểu quyết thông qua gần tuyệt đối như trên (97,29%).
Như vậy, có kết quả trên, có thể xem thương vụ Thế Giới Di Động thâu tóm điện máy Trần Anh đã được thông qua về việc xin ý kiến cổ đông. Hơn 1 tuần trước đây, đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động cũng đã thông qua mức ngân sách 2.500 tỷ đồng cho vận hành chuyển nhượng – sáp nhập (M&A) có mật độ thông qua đạt 85,93%.
Nguồn tin của VnEconomy cho biết, chuẩn bị trong tháng 10, Thế Giới Di Động và Trần Anh sẽ có các thông báo cụ thể và cuối tháng 10 sẽ đã đi vào hoạt động chuyển nhượng.
Hiện tài liệu Thế Giới Di Động mua bao nhiêu cổ phần Trần Anh và mua có giá bao nhiêu vẫn chưa được tiết lộ.

Bạn đang xem chuyên mục Cong Nghe ở Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm dự án http://duanempirecity.info/. Xem có thể đầu tư vào duanempirecity.info không ?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0