Giảm áp lực cho tín dụng bất động sản, tiêu dùng

Giảm áp lực, qua đó gián tiếp có lợi cho tín dụng BDS và tiêu dùng... Các đối tượng có nhu cầu vay tập trun

Giá vàng tăng nhẹ, USD tự do gần bằng ngân hàng
Hà Nội, Tp.HCM đứng đầu về nợ thuế tính đến 30/6
Sự thay đổi mang tên cổ phiếu VPBank?

Giảm áp lực, qua đó gián tiếp có lợi cho tín dụng BDS và tiêu dùng…

Giảm áp lực cho tín dụng BDS, tiêu dùng

Các đối tượng có nhu cầu vay tập trung ở vốn trung dài hạn như ở lĩnh vực BDS, tín dụng tiêu dùng (mua nhà, xây hoặc sửa chữa nhà, mua ôtô)… chuẩn bị chưa bị “siết” gấp ở 1 cấu phần nguồn vốn cung cấp.

Lộ trình hạ giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có thể được giãn ra đáng kể, theo tính toán chính sách bán hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Định hướng này có trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36 quy định về một vài giới hạn, mật độ bảo đảm an toàn trong vận hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho một vài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông tư trên có nội dung điều chỉnh theo hướng giãn công đoạn thực hiện mật độ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn 1 một vàih thích hợp.

Việc điều chỉnh này cũng nhằm góp phần thực hiện một vài mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế cũng như việc thực hiện một vài chương trình, dự án lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

Mặt khác, trên cơ sở phân tách tác động số liệu giám sát của Ngân hàng Nhà nước và số liệu kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế một vài tháng đầu năm 2017, cũng như định hướng điều hành chính sách bán hàng kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong các tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đã tính toán điều chỉnh mật độ này cho thích hợp có chủ trương của Chính phủ và tình hình thực tại cho vay trung, dài hạn của một vài tổ chức tín dụng.

Theo quy định công đoạn đã ấn định thời gian qua, đến 1/1/2018, một vài tổ chức tín dụng phải giảm mật độ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn xuống còn 40%, sau khi đã thực hiện giảm giới hạn từ 60% xuống 50% từ đầu năm 2017.

Nhưng theo định hướng điều chỉnh trên, việc thực hiện giảm giới hạn sẽ được giãn rải ra trong hai năm nữa: giảm từ 50% xuống 45% từ 1/1/2018, rồi giảm xuống 40% từ 1/1/2019.

Với công đoạn chuẩn bị trên, sức ép sử dụng và cân đối lại cơ cấu vốn của một vài tổ chức tín dụng được giảm tải. Các đối tượng có nhu cầu có đặc biệt vay tập trung ở vốn trung dài hạn như ở lĩnh vực BDS, tín dụng tiêu dùng (mua nhà, xây hoặc sửa chữa nhà, mua ôtô)… theo đây chưa bị “siết” gấp ở 1 cấu phần nguồn vốn như trên.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm dự án http://canhogemriverside.edu.vn/. Xem có thể đầu tư vào canhogemriverside.edu.vn không ?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0