Ngân hàng Nhà nước “cầu thị và thực hiện” kết luận thanh tra

Ngân hàng Nhà nước lên kế hoạch đẩy mạnh thanh tra hệ thống và giám sát phân khúc... Kết luận của Thanh tra Chính

Dồn dập bơm tiền bốn tháng cuối năm?
Trúng 100 tỷ Vietlott có thể sẽ phải nộp thuế 30 tỷ
“Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký chi 1,2 tỷ USD mua cổ phiếu VPBank”

Ngân hàng Nhà nước lên kế hoạch đẩy mạnh thanh tra hệ thống và giám sát phân khúc…

Ngân hàng Nhà nước “cầu thị và thực hiện” kết luận thanh tra

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu nhiều vi phạm của Ngân hàng Nhà nước, tập trung ở làm việc thanh tra giám sát ngành ngân hàng GĐ 2010 đến giữa 2015.

Tối muộn ngày 2/9, 1 số đầu mối chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục rà soát lại một số kết luận của Thanh tra Chính phủ, cũng như đưa ra thông điệp và kế hoạch thực thi.

“Cầu thị và thực hiện” là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước trong tài liệu vừa gửi tới cơ quan báo chí, về kết luận của Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện tính năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước mở bán hôm qua (1/9).

“Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này có một số biện pháp và công đoạn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng”, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Cơ quan này cũng cho biết đã thẳng thắn nhìn nhận 1 một sốh khách quan, trong thời gian qua, làm việc thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã bộc lộ 1 số hạn chế, bất cập.

Thứ nhất, khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn làm việc ngân hàng chưa đầy đủ và đồng bộ.

Thứ hai, khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế.

Thứ ba, chất lượng, số lượng, năng lực thực xây dựng vụ của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng còn 1 số tồn ở, hạn chế, chưa theo kịp có tốc độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng.

Thứ tư, làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng còn chưa cung cấp được đề nghị và chuẩn mực quốc tế.

Thứ năm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng còn bất cập.

Cũng theo tài liệu trên, để khắc phục các tồn ở, yếu kém của ngành ngân hàng nhìn chung và làm việc thanh tra, giám sát ngành ngân hàng nói riêng đã được Ngân hàng Nhà nước nhận diện cũng như một số mặt hạn chế được Thanh tra Chính phủ đề cập trong quá trình thực hiện thanh tra ở Ngân hàng Nhà nước, trên tinh thần phân tích khách quan, thẳng thắn về các kết quả đạt được, các tồn ở, hạn chế, lý do và rút ra bài học bí kíp trong quá trình cơ cấu lại hệ thống một số tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị đề án cơ cấu lại hệ thống một số tổ chức tín dụng gắn có xử lý nợ xấu GĐ 2016-2020.

Theo đây, ngày 19/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án. Ngân hàng Nhà nước đã và đang triển khai một số biện pháp và công đoạn được nêu trong đề án này.

Việc đã đi vào hoạt động khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn làm việc ngân hàng để chắc chắn đầy đủ và đồng bộ đã từng bước triển khai. Như vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu; tham mưu Chính phủ ban hành chỉ thị triển khai nghị quyết này; ban hành thông tư quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng và thông tư về quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng…

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật một số tổ chức tín dụng để đã đi vào hoạt động một số quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa có chéo, lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng làm việc của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đặt kế hoạch tiếp tục đã đi vào hoạt động mô hình tổ chức và làm việc của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường sự phối hợp công tác, chia sẻ tài liệu có một số cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tính năng trong làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cùng đây là nâng cao khả năng cảnh báo sớm của Ngân hàng Nhà nước đối có các rủi ro tiềm ẩn có tính hệ thống và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật ngành ngân hàng của một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian tới cơ quan này sẽ tập trung nâng cao chất lượng, số lượng và năng lực, đạo đức thực xây dựng vụ của đội ngũ thanh tra, giám sát ngành; đổi mới công tác giám sát theo hướng nâng cao hiệu quả làm việc giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô trên cơ sở triển khai một số công cụ, biện pháp giám sát rủi ro mới gắn liền có đẩy mạnh áp dụng công nghệ tài liệu; tăng cường thanh tra toàn diện, pháp nhân tổ chức tín dụng; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng thích hợp có tình hình mới…

Cùng đây, Ngân hàng Nhà nước cam đoan sẽ tăng cường công tác giám sát phân khúc tiền tệ và làm việc ngân hàng, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng làm việc của một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm và rủi ro gây mất ổn định.

“Một số biện pháp nêu trên đã được Ngân hàng Nhà nước chủ động, cầu thị thực hiện trong quá trình Thanh tra Chính phủ áp dụng làm việc thanh tra ở Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay, trọn vẹn một số biện pháp ở đề án tái cơ cấu GĐ 2016-2020 đã, đang và sẽ được Ngân hàng Nhà nước triển khai quyết liệt theo đúng công đoạn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chắc chắn sự phát triển an toàn, lành mạnh, hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng”, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Như VnEconomy tài liệu, ngày 1/9, Thanh tra Chính phủ mở bán kết luận thanh tra việc thực hiện tính năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ở Ngân hàng Nhà nước.

Kết luận thanh tra nêu nhiều vi phạm của Ngân hàng Nhà nước, tập trung ở làm việc thanh tra giám sát ngành ngân hàng GĐ 2010 đến giữa 2015.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm dự án http://canhogemriverside.edu.vn/. Xem có thể đầu tư vào canhogemriverside.edu.vn không ?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0