Thử tài đoán nghĩa 15 từ viết tắt tiếng Anh thông dụng

AMA, IMO trong tiếng Anh nghĩa lần lượt là Ask me anything, In my opinion. xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt: Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

Danh từ đếm được và không đếm được chủ đề thực phẩm
Từ vựng tiếng Anh liên quan đến tiền tệ
Cách gọi tên các hình khối trong tiếng Anh

AMA, IMO trong tiếng Anh nghĩa lần lượt là Ask me anything, In my opinion.

xe Click vào từng ảnh để xem nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt:

thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-1 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-2
thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-3 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-4 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-5
thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-6 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-7 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-8
thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-9 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-10 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-11
thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-12 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-13 thu-tai-doan-nghia-15-tu-viet-tat-tieng-anh-thong-dung-14

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0