Thử tài với câu hỏi trắc nghiệm part 5 TOEIC

Những câu trắc nghiệm nhanh dưới đó sẽ giúp khách hàng nắm rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp thường xuất hiện trong bài thi TOEIC. 1. In a formal interview,

Lỗi sử dụng giới từ ‘to’ phổ biến trong tiếng Anh
Từ vựng đồng nghĩa với ‘All’ và ‘Just’
Đào tạo sư phạm không thể ‘đem con bỏ chợ’

Những câu trắc nghiệm nhanh dưới đó sẽ giúp khách hàng nắm rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp thường xuất hiện trong bài thi TOEIC.

1. In a formal interview, it is essential to maintain good eye_______with the interviewers.

A. touch

B. link

C. contact

D. connection

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0