Thử trí thông minh với 5 câu đố vui tiếng Anh

Mr. Smith has 4 daughters. Each of his daughters has a brother. How many children does Mr. Smith have? <div data-component="true" data-co

Nam sinh Mỹ làm giàu nhờ tiệm sushi trong phòng ký túc xá
Các cụm từ định lượng thông dụng trong tiếng Anh
Giáo dục đại học của Pháp ở Việt Nam

Mr. Smith has 4 daughters. Each of his daughters has a brother. How many children does Mr. Smith have?

<div data-component="true" data-component-type="image-flip" data-component-front="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/16/cau-1-3406-1502877335.jpg" data-component-back="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/16/cau-1-a-2188-1502877335.jpg" data-component-caption='"

ntttttttu00d4ng Smith cu00f3 4 cu00f4 con gu00e1i. Mu1ed7i con gu00e1i cu1ee7a u00f4ng u0111u1ec1u cu00f3 mu1ed9t anh trai. Hu1ecfi u00f4ng Smith cu00f3 bao nhiu00eau ngu01b0u1eddi con tu1ea5t cu1ea3?

“‘>

thu-tri-thong-minh-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-3 thu-tri-thong-minh-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-4

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0