Thử trí thông minh với 5 câu đố vui tiếng Anh

Mr. Smith has 4 daughters. Each of his daughters has a brother. How many children does Mr. Smith have? <div data-component="true" data-co

4 tiêu chí giúp trẻ xây dựng lộ trình học tiếng Anh phù hợp
Từ vựng tiếng Anh về bóng đá có thể bạn chưa biết
Bà mẹ Mỹ gây tranh cãi khi không dạy đọc cho con 5 tuổi

Mr. Smith has 4 daughters. Each of his daughters has a brother. How many children does Mr. Smith have?

<div data-component="true" data-component-type="image-flip" data-component-front="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/16/cau-1-3406-1502877335.jpg" data-component-back="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/16/cau-1-a-2188-1502877335.jpg" data-component-caption='"

ntttttttu00d4ng Smith cu00f3 4 cu00f4 con gu00e1i. Mu1ed7i con gu00e1i cu1ee7a u00f4ng u0111u1ec1u cu00f3 mu1ed9t anh trai. Hu1ecfi u00f4ng Smith cu00f3 bao nhiu00eau ngu01b0u1eddi con tu1ea5t cu1ea3?

“‘>

thu-tri-thong-minh-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-3thu-tri-thong-minh-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-4

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0