Thử trí thông minh với 5 câu đố vui tiếng Anh

Mr. Smith has 4 daughters. Each of his daughters has a brother. How many children does Mr. Smith have? <div data-component="true" data-co

Bức ảnh mẹ con Mỹ cùng đi học truyền cảm hứng
Trường học tại TP HCM được tự chủ tuyển giáo viên
10 cụm từ thường gặp trong đề thi TOEIC

Mr. Smith has 4 daughters. Each of his daughters has a brother. How many children does Mr. Smith have?

<div data-component="true" data-component-type="image-flip" data-component-front="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/16/cau-1-3406-1502877335.jpg" data-component-back="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2017/08/16/cau-1-a-2188-1502877335.jpg" data-component-caption='"

ntttttttu00d4ng Smith cu00f3 4 cu00f4 con gu00e1i. Mu1ed7i con gu00e1i cu1ee7a u00f4ng u0111u1ec1u cu00f3 mu1ed9t anh trai. Hu1ecfi u00f4ng Smith cu00f3 bao nhiu00eau ngu01b0u1eddi con tu1ea5t cu1ea3?

“‘>

thu-tri-thong-minh-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-3 thu-tri-thong-minh-voi-5-cau-do-vui-tieng-anh-4

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0