Từ vựng đồng nghĩa với ‘All’ và ‘Just’

Các từ "whole", "Entirely"... có thể dùng thay thế "All". Ngoài ra, thay vì dùng "Just", khách mua có thể dùng "Merely" hay "Precisely" thay thế. Từ

Trường đầu tiên ở TP HCM công bố điểm chuẩn bổ sung
Thể dục trí não bằng những câu đố tiếng Anh
Học tiếng Anh qua truyện cười song ngữ

Các từ “whole”, “Entirely”… có thể dùng thay thế “All”. Ngoài ra, thay vì dùng “Just”, khách mua có thể dùng “Merely” hay “Precisely” thay thế.

Từ đồng nghĩa và nghĩa tiếng Việt của “All” (tất cả) và “Just” (chỉ) được biểu hiện qua bảng sau:

Từ đồng nghĩa

Tạm dịch

All (tất cả)

Every

Với mọi (người, vật, hiện tượng… )

Unlimited

Không giới hạn

Unrestricted

Không hạn chế

whole

Toàn bộ

Wholly

Hoàn toàn

Entirely

Tất cả

Totally

Tổng cùng

Full-scale

Toàn cảnh

Completely

Trọn vẹn

Từ đồng nghĩa

Tạm dịch

Just (chỉ)

Simply

Đơn giản là

Just now

Ngay bây giờ

Only

Chỉ có

Merely

Chỉ đơn thuần

But

Nhưng

Exactly

Chính xác

Precisely

Đúng

Scarce

Khan hiếm

Barely

Vừa đủ

Scarcely

Chỉ vừa mới

No way

Không còn cách nào khác

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0