Từ vựng đồng nghĩa với ‘All’ và ‘Just’

Các từ "whole", "Entirely"... có thể dùng thay thế "All". Ngoài ra, thay vì dùng "Just", khách mua có thể dùng "Merely" hay "Precisely" thay thế. Từ

Bài học từ bàn làm việc của những người thành công nhất thế giới
15 điều của giáo dục Phần Lan khiến thế giới ngưỡng mộ
Từ năm 2018 ngành sư phạm sẽ có điểm sàn riêng

Các từ “whole”, “Entirely”… có thể dùng thay thế “All”. Ngoài ra, thay vì dùng “Just”, khách mua có thể dùng “Merely” hay “Precisely” thay thế.

Từ đồng nghĩa và nghĩa tiếng Việt của “All” (tất cả) và “Just” (chỉ) được biểu hiện qua bảng sau:

Từ đồng nghĩa

Tạm dịch

All (tất cả)

Every

Với mọi (người, vật, hiện tượng… )

Unlimited

Không giới hạn

Unrestricted

Không hạn chế

whole

Toàn bộ

Wholly

Hoàn toàn

Entirely

Tất cả

Totally

Tổng cùng

Full-scale

Toàn cảnh

Completely

Trọn vẹn

Từ đồng nghĩa

Tạm dịch

Just (chỉ)

Simply

Đơn giản là

Just now

Ngay bây giờ

Only

Chỉ có

Merely

Chỉ đơn thuần

But

Nhưng

Exactly

Chính xác

Precisely

Đúng

Scarce

Khan hiếm

Barely

Vừa đủ

Scarcely

Chỉ vừa mới

No way

Không còn cách nào khác

Bạn đang xem chuyên mục Giao Duc Của Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm về dự án này http://canhonewcityhcm.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0