Việt Nam không chấp nhận tiền ảo là tiền tệ

Chấp nhận đồng nghĩa có việc chủ quyền quốc gia về phát hành tiền tệ bị xâm phạm... Theo Ngân hàng Nhà nước, nếu tiền ảo được hưởng ứ

Sửa 5 luật thuế: “Cuộc cải cách nào cũng rất khó khăn”
Nguồn lực vàng, đô và sự lầm lũi của chứng khoán
ADB nâng hạn mức tài trợ thương mại cho TPBank lên 75 triệu USD

Chấp nhận đồng nghĩa có việc chủ quyền quốc gia về phát hành tiền tệ bị xâm phạm…

Việt Nam không hưởng ứng tiền ảo là tiền tệ

Theo Ngân hàng Nhà nước, nếu tiền ảo được hưởng ứng sẽ tạo điều kiện để trốn thuế, chuyển tiền bất hợp pháp, chi trả, tài trợ cho 1 vài chuyển nhượng bất hợp pháp vì 1 vài chuyển nhượng chi trả bằng tiền ảo là ẩn danh, không có dấu vết.

Ngân hàng Nhà nước lý giải quan điểm và cơ sở pháp lý về tiền ảo, tiền điện tử và tài sản ảo, trước nhiều tài liệu nổi lên gần đây.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo được tham khảo quản lý dưới ba góc độ: tiền tệ, phương tiện chi trả; tài sản ảo; hàng hóa (khi được đưa vào chuyển nhượng thảo luận, chuyển nhượng, mua, phân phối…).

Dưới góc độ là tiền tệ hoặc phương tiện chi trả, qua nghiên cứu kỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đa số 1 vài quốc gia không hưởng ứng tiền ảo là tiền tệ, phương tiện chi trả hợp pháp, bởi hai nguồn gốc chính.

Thứ nhất, nếu hưởng ứng nó là tiền tệ, là phương tiện chi trả hợp pháp thì chủ quyền quốc gia về phát hành tiền tệ bị xâm phạm, ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành chính sách phân phối hàng tiền tệ (tiền ảo nằm ngoài phạm vi quản lý, điều tiết của ngân hàng trung ương).

Thứ hai, tiền ảo được hưởng ứng sẽ tạo điều kiện để trốn thuế, chuyển tiền bất hợp pháp, chi trả, tài trợ cho 1 vài chuyển nhượng bất hợp pháp vì 1 vài chuyển nhượng chi trả bằng tiền ảo là ẩn danh, không có dấu vết.

Tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đã đi vào làm việc khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo có tư 1 vàih là tiền tệ, phương tiện chi trả.

Cụ thể, cơ quan này đã trình Chỉnh phủ ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 101/2014/NĐ-CP về chi trả không dùng tiền mặt, trong đây đã bổ sung quy định về phương tiện chi trả hợp pháp ở Việt Nam (không bao gồm bitcoin và 1 vài loại tiền ảo) và bổ sung quy định cấm phát hành, cung ứng, sử dụng phuong tiện chi trả không hợp pháp (như Bitcoin và 1 vài loại tiền ảo tương tự).

Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và làm việc ngân hàng, trong đây đã quy định chế tài xử phạt vi phạt hành chính đối có hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng phương tiện chi trả không hợp.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp có Bộ Tư pháp bổ sung chế tài xử lý hình sự đối có hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng phương tiện chi trả không hợp pháp.

Còn dưới góc độ là tài sản ảo, hàng hóa, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, về bản chất tiền ảo là 1 loại tài sản ảo (thường có tên gọi là coin). Bộ luật Dân sự năm 2005 và cả Bộ luật Dân sự năm 2015 chưa có định nghĩa, quy định cụ thể điều chỉnh đối có tài sản ảo (bao gồm cả tiền ảo có tư 1 vàih là 1 loại tài sản ảo).

“Chính vì lẽ đây, việc nghiên cứu kỹ, nhận diện đầy đủ, về bản chất, cũng như việc rà soát phân tách 1 vài quy định pháp luật hiện hành về tài sản ảo dưới góc độ là 1 loại tài sản là cần thiết”, Ngân hàng Nhà nước đặt vấn đề.

Còn có “tiền điện tử”, Ngân hàng Nhà nước cho biết thuật ngữ này chưa được quy định trong 1 vài văn bản pháp luật về ngân hàng, cụ thể là chưa được quy định trong Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng.

Nhưng về bản chất chính, tiền điện tử là tiền thật được điện tử hóa (lưu giữ, chi trả, chuyển tiền, chuyển nhượng qua 1 vài phương tiện điện tử). Theo đây, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, giai đoạn này khung pháp lý quản lý đối có “tiền điện tử” đã có đầy đủ để điều chỉnh và đang được thực hiện thông thường, không nảy sinh vướng mắc, cũng như cơ sở pháp lý để quản lý tiền điện tử đã đã đi vào làm việc.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm dự án http://canhogemriverside.edu.vn/. Xem có thể đầu tư vào canhogemriverside.edu.vn không ?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0