VTVcab IPO mà không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp

VTVcab được đồng ý không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp ở thời điểm 31/12/2015 khi cổ phần hóa... Tháng 5/2017, Kiểm t

Walmart “bắt tay” Google cung cấp dịch vụ mua sắm qua giọng nói
Ma trận giá iPhone X tại các quốc gia
Samsung trình làng smartphone cao cấp Note 8

VTVcab được đồng ý không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp ở thời điểm 31/12/2015 khi cổ phần hóa…

VTVcab IPO mà không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp

Tháng 5/2017, Kiểm toán Nhà nước có văn thông báo về kết quả giải đáp định giá và xử lý những vấn đề tài chính trước khi mở phân phối giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của VTVcab, theo đấy VTVcab bị định giá thiếu hàng trăm tỷ khi cổ phần hóa.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về yêu cầu giữ nguyên giá trị doanh nghiệp đến thời điểm phân phối cổ phần của Công ty TNHH 1 thành viên Tổng doanh nghiệp Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab).


Theo đấy, Phó thủ tướng chấp nhận Đài Truyền hình Việt Nam kéo dài thời hạn đã đi vào hoạt động phân phối cổ phần lần đầu (IPO) đến ngày 30/9/2017 và không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp ở thời điểm 31/12/2015 đã được Đài Truyền hình Việt Nam mở phân phối.
Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa VTVcab theo đúng quy định, cập nhật biến động tài sản (nếu có), cáo bạch và điều chỉnh giá trị phần vốn nhà nước tăng lên (nếu có) khi quyết toán và chuyển thành doanh nghiệp cổ phần.
Trước đấy, tháng 5/2017, Kiểm toán Nhà nước cũng có văn thông báo về kết quả giải đáp định giá và xử lý những vấn đề tài chính trước khi mở phân phối giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của VTVcab, theo đấy VTVcab bị định giá thiếu hàng trăm tỷ khi cổ phần hóa
Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc kiểm kê, phân loại tài sản, xác định 1 số tài sản cố định vô hình vào tài sản cố định hữu hình chưa đúng dẫn tới định giá của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phải điều chỉnh phần giá trị quyền sử dụng đất từ tài sản cố định hữu hình sang tài sản cố định vô hình khi định giá tài sản.
Từ kết quả định giá VTVcab khi cổ phần hoá, Kiểm toán Nhà nước cho biết, sau kiểm toán tổng giá trị tài sản của VTVcab là 4.278 tỷ đồng, tăng 279 tỷ so có con số do CPA định giá.
Giá trị thực ở của VTVcab cũng tăng 279 tỷ đồng sau kiểm toán và đạt 4.234 tỷ đồng. Tổng giá trị thực ở phần vốn nhà nước ở đấy sau kiểm toán đạt 2.684 tỷ đồng, tăng 278 tỷ đồng so có con số của CPA kiểm toán.
Ngoài ra, giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn góp nhà nước ở VTVcab ở thời điểm 1/1/2016 theo biện pháp tài sản do CPA Việt Nam và VTVcab đề xuất còn chưa hợp lý, qua kiểm toán xác định tăng thêm giá trị doanh nghiệp là 279,05 tỷ đồng, tương đương 6,9%; giá trị vốn nhà nước tăng 277,9 tỷ đồng tương đương tăng 11,6%.

Bạn đang xem chuyên mục Cong Nghe ở Pgdtanbinh.edu.vn

Tìm hiểu thêm dự án http://duanempirecity.info/. Xem có thể đầu tư vào duanempirecity.info không ?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0